Lean Change Management - Adaptacyjne wprowadzanie zmiany


Ponieważ innowacje i zawirowania rynkowe nadal wzrastają, coraz więcej organizacji szuka sposobów dla szybszej zmiany, aby zachować konkurencyjność. Wiele z tych organizacji patrzy w kierunku zwinnego zarządzania (ang. Agile Management) aby to osiągnąć, jednak najczęściej wykorzystuje przestarzałe metody zarządzania zmianą, które nie są przystosowane do dynamicznych zmian.

Warsztat ma na celu pokazanie, jak wykorzystać podejście Agile oraz Lean nie (tylko) do rozwijania produktów/usług, a do facylitowania zmian organizacyjnych. Lean Change Management to nowoczesny framework, który wykorzystuje idee Lean Startup, Agile, Lean oraz model Kottera, aby pomóc Ci adaptacyjnie zarządzać zmianą.

W trakcie warsztatu poznasz wybrane, angażujące praktyki i lekkie narzędzia do planowania/ulepszania zmiany oraz koncepcję grupy agentów zmiany, jako formę współpracy, ujednolicenia i ukierunkowania inicjatywy zmiany.


Daniel Skowroński


Daniel jest konsultantem, agentem zmiany i coachem nowoczesnych metod zarządzania dla organizacji.Przez wiele lat związany z branżą IT i rozwojem innowacyjnych produktów cyfrowych. Aktualnie oprócz IT wspiera oraz przenosi swoje doświadczenie na centra usług księgowych, działy prawne, marketingu, administracji czy też sprzedaży. Wspiera zespoły deweloperskie, operacyjne, jak również kadrę zarządzającą.

Posiadając solidną i praktyczną wiedzę, wieloletnie doświadczenie w Agile, Lean i Management 3.0, kształtuje, a także wzmacnia zdrowy rozwój organizacji. Realizował doradztwo i szkolenia w ZEA, Katarze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii oraz Polsce.
Wspierał długofalowe działania transformacyjne organizacji m. in. Gemius, XTB, BGK, Morizon, Rentals United, ThyssenKrupp, Roedl & Partner.